Đà Nẵng: Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND xin nghỉ việc trước tuổi

Đà Nẵng: Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND xin nghỉ việc trước tuổi

Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc

Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc

Đà Nẵng bầu người thay thế ông Nguyễn Xuân Anh

Đà Nẵng bầu người thay thế ông Nguyễn Xuân Anh

Đà Nẵng: Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu trở lại chức danh Phó chủ tịch thành phố

Đà Nẵng: Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu trở lại chức danh Phó chủ tịch thành phố

Đề xuất ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

Đề xuất ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

CHỦ TỊCH UBND TP ĐÀ NẴNG: Chính quyền Đà Nẵng không khuất tất, không tiếp tay...

CHỦ TỊCH UBND TP ĐÀ NẴNG: Chính quyền Đà Nẵng không khuất tất, không tiếp tay...

Ông Huỳnh Đức Thơ: 'Bây giờ cốt lõi phải xử lý cán bộ!'

Ông Huỳnh Đức Thơ: 'Bây giờ cốt lõi phải xử lý cán bộ!'

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo 'chưa có tiền lệ'

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo 'chưa có tiền lệ'

Đà Nẵng bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh

Đà Nẵng bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh