Ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch: Sửa sai

Ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch: Sửa sai

Đà Nẵng: Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu trở lại chức danh Phó chủ tịch thành phố

Đà Nẵng: Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu trở lại chức danh Phó chủ tịch thành phố

Đà Nẵng: Trưởng Ban Tuyên giáo được giới thiệu 'lại' làm Phó Chủ tịch TP

Đà Nẵng: Trưởng Ban Tuyên giáo được giới thiệu 'lại' làm Phó Chủ tịch TP

Đề xuất ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

Đề xuất ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

Ông Đặng Việt Dũng được quay về ứng cử chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Đặng Việt Dũng được quay về ứng cử chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

CHỦ TỊCH UBND TP ĐÀ NẴNG: Chính quyền Đà Nẵng không khuất tất, không tiếp tay...

CHỦ TỊCH UBND TP ĐÀ NẴNG: Chính quyền Đà Nẵng không khuất tất, không tiếp tay...

Ông Huỳnh Đức Thơ: 'Bây giờ cốt lõi phải xử lý cán bộ!'

Ông Huỳnh Đức Thơ: 'Bây giờ cốt lõi phải xử lý cán bộ!'

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo 'chưa có tiền lệ'

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo 'chưa có tiền lệ'

Đà Nẵng bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh

Đà Nẵng bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh