Chubb Life Việt Nam nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng và đội ngũ kinh doanh

Chubb Life Việt Nam nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng và đội ngũ kinh doanh

Thuật ngữ 'insurtech' (công nghệ bảo hiểm) chỉ mới xuất hiện những năm gần đây nhưng được ví như là một làn...
CHUBB LIFE đặt khách hàng và đội ngũ kinh doanh là trọng tâm của hành trình số hóa

CHUBB LIFE đặt khách hàng và đội ngũ kinh doanh là trọng tâm của hành trình số hóa

Mất giấy chứng nhận bảo hiểm có được giải quyết bồi thường?

Mất giấy chứng nhận bảo hiểm có được giải quyết bồi thường?

Doanh nghiệp bảo hiểm: Đầu tư vào công nghệ để bứt phá

Doanh nghiệp bảo hiểm: Đầu tư vào công nghệ để bứt phá

Chubb Life đẩy mạnh các giải pháp số nâng cao trải nghiệm khách hàng

Chubb Life đẩy mạnh các giải pháp số nâng cao trải nghiệm khách hàng

Chubb Life Việt Nam tăng tốc trên đường đua số hóa

Chubb Life Việt Nam tăng tốc trên đường đua số hóa

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi khi áp dụng IFRS 17

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi khi áp dụng IFRS 17