Cả nhà tang thương vì rượu

Cả nhà tang thương vì rượu

Cả nhà tang thương vì rượu

Cả nhà tang thương vì rượu

Cả làng kéo nhau đi khám vì nghi... ngộ độc rượu

Cả làng kéo nhau đi khám vì nghi... ngộ độc rượu

Cả làng nhập viện nghi do ngộ độc rượu

Cả làng nhập viện nghi do ngộ độc rượu

Tang thương vì rượu

Tang thương vì rượu

Tang thương làng Pà Păng nghi do ngộ độc rượu!

Tang thương làng Pà Păng nghi do ngộ độc rượu!

Nghi ngộ độc rượu, một làng có 3 người chết, hơn 20 người nhập viện

Nghi ngộ độc rượu, một làng có 3 người chết, hơn 20 người nhập viện

Uống rượu gạo, 3 người chết, 2 người nguy kịch

Uống rượu gạo, 3 người chết, 2 người nguy kịch

3 người chết, 2 người nguy kịch sau khi uống rượu gạo

3 người chết, 2 người nguy kịch sau khi uống rượu gạo