Cần 116 tỷ đồng để 'nâng chất' các khu tái định cư ở Vũ Quang

Cần 116 tỷ đồng để 'nâng chất' các khu tái định cư ở Vũ Quang

Đây là số tiền mà các khu tái định cư của Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cần Trung...