Vũ Quang phấn đấu giải ngân đạt 96% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Vũ Quang phấn đấu giải ngân đạt 96% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

7 tháng đầu năm 2020, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) giải ngân được 77.030/193.554 triệu đồng, đạt 40% so với kế...
Vũ Quang nắn sông, sửa hồ, tăng năng lực ứng phó thiên tai

Vũ Quang nắn sông, sửa hồ, tăng năng lực ứng phó thiên tai

Nước đập dâng Ngàn Trươi đổi màu, bốc mùi hôi thối: Hà Tĩnh chưa đưa ra được kết luận cuối cùng

Nước đập dâng Ngàn Trươi đổi màu, bốc mùi hôi thối: Hà Tĩnh chưa đưa ra được kết luận cuối cùng

Hà Tĩnh công bố nguyên nhân ban đầu ô nhiễm đập Dâng - Ngàn Trươi: 2 cơ quan kiểm tra ra kết luận khác nhau

Hà Tĩnh công bố nguyên nhân ban đầu ô nhiễm đập Dâng - Ngàn Trươi: 2 cơ quan kiểm tra ra kết luận khác nhau

Thêm tác nhân mới gây ô nhiễm bất thường tại dập dâng Ngàn Trươi

Thêm tác nhân mới gây ô nhiễm bất thường tại dập dâng Ngàn Trươi

Sáng mai (6/8) chính thức công bố kết quả, xác định nguyên nhân ô nhiễm Đập Dâng - Ngàn Trươi

Sáng mai (6/8) chính thức công bố kết quả, xác định nguyên nhân ô nhiễm Đập Dâng - Ngàn Trươi

Hà Tĩnh: 8 vạn tấn quặng sắt nằm phơi mưa, phơi nắng đầu nguồn Ngàn Trươi

Hà Tĩnh: 8 vạn tấn quặng sắt nằm phơi mưa, phơi nắng đầu nguồn Ngàn Trươi