Bắc Giang: Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc 'hành xử' thiếu cả lý lẫn tình

Bắc Giang: Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc 'hành xử' thiếu cả lý lẫn tình

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc không thể ''xù nợ'' của người dân!

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc không thể ''xù nợ'' của người dân!

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc không thể ''xù nợ'' của người dân!

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc không thể ''xù nợ'' của người dân!

Nhịp cầu bạn đọc Nhà báo & Công luận số 4:

Nhịp cầu bạn đọc Nhà báo & Công luận số 4:

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc bị tố ''xù nợ'' hàng trăm triệu đồng

Công ty cơ khí hóa chất Hà Bắc bị tố ''xù nợ'' hàng trăm triệu đồng

Tuyên dương con của CNVCLĐ học giỏi để động viên người lao động

Tuyên dương con của CNVCLĐ học giỏi để động viên người lao động

'Giờ thứ 9' dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động Bắc Giang

'Giờ thứ 9' dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động Bắc Giang

Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế 2.500 tỷ đồng, sắp âm vốn chủ sở hữu

Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế 2.500 tỷ đồng, sắp âm vốn chủ sở hữu

Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế hơn 2.500 tỷ đồng

Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế hơn 2.500 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giảm lỗ so với cùng kỳ

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giảm lỗ so với cùng kỳ

Lãi 'kỹ thuật', DAP - Vinachem chưa thoát khó

Lãi 'kỹ thuật', DAP - Vinachem chưa thoát khó