Quảng Bình: Loạt trưởng phòng và Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa phải kiểm điểm.

Quảng Bình: Loạt trưởng phòng và Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa phải kiểm điểm.

Quảng Bình: Lốc xoáy xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nặng

Quảng Bình: Lốc xoáy xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nặng

Lốc xoáy làm 49 ngôi nhà tại Xuân Trạch, Quảng Bình bị tốc mái

Lốc xoáy làm 49 ngôi nhà tại Xuân Trạch, Quảng Bình bị tốc mái

Quảng Bình: Lốc xoáy 'quét qua', 49 ngôi nhà tốc mái, nhiều diện tích cây trồng hư hại

Quảng Bình: Lốc xoáy 'quét qua', 49 ngôi nhà tốc mái, nhiều diện tích cây trồng hư hại

Quảng Bình lại xảy ra lốc xoáy làm 49 nhà dân tốc mái

Quảng Bình lại xảy ra lốc xoáy làm 49 nhà dân tốc mái

Lốc xoáy làm 49 nhà dân ở Quảng Bình tốc mái

Lốc xoáy làm 49 nhà dân ở Quảng Bình tốc mái

Hỗ trợ người dân có nhà bị tốc mái

Lốc xoáy gây thiệt hại cho dân nghèo ở Quảng Bình

Lốc xoáy gây thiệt hại cho dân nghèo ở Quảng Bình

Quảng Bình: Lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm hàng chục ngôi nhà tốc mái

Quảng Bình: Lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm hàng chục ngôi nhà tốc mái

Lốc xoáy kèm mưa lớn 'thổi tung' hàng chục mái nhà dân

Lốc xoáy kèm mưa lớn 'thổi tung' hàng chục mái nhà dân

Lốc xoáy quét qua, 33 nhà dân ở Quảng Bình bị tốc mái

Lốc xoáy quét qua, 33 nhà dân ở Quảng Bình bị tốc mái

Kinh hoàng lốc xoáy quét qua 15 phút, hàng chục nhà dân bị tốc mái

Kinh hoàng lốc xoáy quét qua 15 phút, hàng chục nhà dân bị tốc mái

Quảng Bình: 33 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy

Quảng Bình: 33 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy

15 phút quét qua, lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà

15 phút quét qua, lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà

CLIP: Lốc xoáy càn quét thổi bay hơn ba chục mái nhà

CLIP: Lốc xoáy càn quét thổi bay hơn ba chục mái nhà