Đình chỉ và tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh

Đình chỉ và tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh

Sốt đất Bắc Vân Phong: Những chuyện nóng bỏng ở Điệp Sơn

Sốt đất Bắc Vân Phong: Những chuyện nóng bỏng ở Điệp Sơn

Sẽ tạm dừng chuyển nhượng, giao dịch đất ở Bắc Vân Phong

Sẽ tạm dừng chuyển nhượng, giao dịch đất ở Bắc Vân Phong

Trước ngày trở thành đặc khu: 'Cò' đất, giới đầu cơ náo loạn xóm làng

Trước ngày trở thành đặc khu: 'Cò' đất, giới đầu cơ náo loạn xóm làng

Chưa thành đặc khu, rừng đã 'nát'!

Chưa thành đặc khu, rừng đã 'nát'!

Vạn Ninh (Khánh Hòa): Cần lập lại trật tự trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai

Vạn Ninh (Khánh Hòa): Cần lập lại trật tự trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai

'Sốt' đất đặc khu, dân Vạn Ninh phá rừng, chiếm đảo

'Sốt' đất đặc khu, dân Vạn Ninh phá rừng, chiếm đảo

Vân Phong, Khánh Hòa: Ồ ạt phá rừng, chiếm đảo

Vân Phong, Khánh Hòa: Ồ ạt phá rừng, chiếm đảo

Chặt phá rừng, lấn chiếm đất khu vực hình thành đặc khu Bắc Vân Phong

Chặt phá rừng, lấn chiếm đất khu vực hình thành đặc khu Bắc Vân Phong

Chua xót thay, cán bộ đã bị kỷ luật, nhưng… rừng vẫn cứ mất

Chua xót thay, cán bộ đã bị kỷ luật, nhưng… rừng vẫn cứ mất

Chưa lên đặc khu đã náo loạn gom đất

Chưa lên đặc khu đã náo loạn gom đất

'Náo loạn' ở Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong tương lai (kỳ 2)

'Náo loạn' ở Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong tương lai (kỳ 2)