Tọa đàm vương triều Nguyễn đối với di sản Phật giáo

Tọa đàm vương triều Nguyễn đối với di sản Phật giáo

Vương triều Nguyễn có một số vị Quốc vương không chỉ hộ trì Phật giáo mà còn phát tâm quy y Tam bảo, thọ...
Trao quà đến đồng bào bị lũ lụt, bệnh nhân thận

Trao quà đến đồng bào bị lũ lụt, bệnh nhân thận

Tạp chí Văn hóa Phật giáo công bố mã chuẩn quốc tế ISSN

Tạp chí Văn hóa Phật giáo công bố mã chuẩn quốc tế ISSN

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại Huế

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại Huế

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch