Quảng Ngãi đón 1 triệu lượt khách trong năm 2018

Quảng Ngãi đón 1 triệu lượt khách trong năm 2018

Khát vọng hòa bình từ Quỹ hòa bình Mỹ Lai

Khát vọng hòa bình từ Quỹ hòa bình Mỹ Lai

Đêm nhạc khát vọng hòa bình

Đêm nhạc khát vọng hòa bình

Xúc động tại buổi lễ tưởng niệm 50 năm ngày thảm sát Mỹ Lai - Quảng Ngãi

Xúc động tại buổi lễ tưởng niệm 50 năm ngày thảm sát Mỹ Lai - Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

Tưởng niệm 50 năm Vụ thảm sát Sơn Mỹ

Tưởng niệm 50 năm Vụ thảm sát Sơn Mỹ

Quảng Ngãi giới thiệu dự án Công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai

Quảng Ngãi giới thiệu dự án Công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai

Xây công viên tưởng nhớ 504 nạn nhân thảm sát Mỹ Lai

Xây công viên tưởng nhớ 504 nạn nhân thảm sát Mỹ Lai

Khởi động CV Hòa bình Mỹ Lai, tưởng niệm 50 ngày thảm sát Sơn Mỹ

Khởi động CV Hòa bình Mỹ Lai, tưởng niệm 50 ngày thảm sát Sơn Mỹ

Quảng Ngãi sẽ xây dựng Công viên hòa bình Mỹ Lai 348 tỷ đồng

Quảng Ngãi sẽ xây dựng Công viên hòa bình Mỹ Lai 348 tỷ đồng