Sâu, bệnh đang tấn công lúa hè thu

Sâu, bệnh đang tấn công lúa hè thu

Hiện nay, diện tích lúa đại trà đang trong giai đoạn trổ đều cộng với thời tiết nóng ẩm khiến sâu, bệnh có...