Có còn hơn không

Có còn hơn không

Washington ngày 13-10 thông báo đã đạt được một 'thỏa thuận về mặt nguyên tắc' với Nga nhằm gia hạn Hiệp...