Lao động nước ngoài ở Nhật có thể được doanh nghiệp lo chi phí hồi hương

Lao động nước ngoài ở Nhật có thể được doanh nghiệp lo chi phí hồi hương

Chiếc vỏ hộp vạch mặt sát thủ khoác blouse trắng

Chiếc vỏ hộp vạch mặt sát thủ khoác blouse trắng

Nhật Bản phát triển bom lướt siêu âm bảo vệ đảo xa

Nhật Bản phát triển bom lướt siêu âm bảo vệ đảo xa

Cảnh tan hoang như 'tận thế' sau khi siêu bão Jebi đổ bộ Nhật Bản

Cảnh tan hoang như 'tận thế' sau khi siêu bão Jebi đổ bộ Nhật Bản

Nhật Bản hợp thức hóa casino: Được và mất

Nhật Bản hợp thức hóa casino: Được và mất

Nhật Bản hợp thức hóa casino: Được và mất

Nhật Bản hợp thức hóa casino: Được và mất

Mặt lợi và mặt hại khi Nhật Bản hợp pháp hóa casino

Mặt lợi và mặt hại khi Nhật Bản hợp pháp hóa casino

Nhật Bản bắt giữ y tá 'tử thần'

Nhật Bản bắt giữ y tá 'tử thần'

Nổ nhà máy hóa chất ở Nhật, nhiều thương vong