Ai lên xứ Lạng...

Ai lên xứ Lạng...

Di dân tự do ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên

Di dân tự do ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên

Hà Giang: Độc đáo nghi lễ hát Quan làng trong Lễ cưới của người Tày ở Tùng Bá

Hà Giang: Độc đáo nghi lễ hát Quan làng trong Lễ cưới của người Tày ở Tùng Bá

'Điệu hát thần tiên' của người Tày Lào Cai

'Điệu hát thần tiên' của người Tày Lào Cai

Người Vân Kiều với cây sáo Khui truyền thống

Người Vân Kiều với cây sáo Khui truyền thống

Tiếng hát Soong hao của người Nùng Phàn Xình

Tiếng hát Soong hao của người Nùng Phàn Xình

Về Tiên Yên xem lễ hội 'Tình yêu' của người Sán Chỉ

Về Tiên Yên xem lễ hội 'Tình yêu' của người Sán Chỉ

Bản sắc văn hóa độc đáo trong Tết cổ truyền của người Thổ ở Thanh Hóa

Bản sắc văn hóa độc đáo trong Tết cổ truyền của người Thổ ở Thanh Hóa