Bí ẩn cuộc đời và cái chết của đại mỹ nhân Điêu Thuyền

Bí ẩn cuộc đời và cái chết của đại mỹ nhân Điêu Thuyền

Cũng giống như 3 mỹ nhân còn lại trong 'tứ đại mỹ nhân' Trung Hoa, cuộc đời của Điêu Thuyền luôn là bi ai...
Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng chỉ ra lý do Tào Tháo không xưng đế

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng chỉ ra lý do Tào Tháo không xưng đế

Lý do Tào Tháo nhường chức Đại tướng quân cho Viên Thiệu

Lý do Tào Tháo nhường chức Đại tướng quân cho Viên Thiệu

Viên Thiệu định lập Lưu Ngu làm vua, Tào Tháo đã nói gì

Viên Thiệu định lập Lưu Ngu làm vua, Tào Tháo đã nói gì

Tào Tháo nói gì khi Viên Thiệu định lập Lưu Ngu làm vua?

Tào Tháo nói gì khi Viên Thiệu định lập Lưu Ngu làm vua?

Hai cao thủ sử dụng kiếm thời Tam quốc ít được nhắc đến

Hai cao thủ sử dụng kiếm thời Tam quốc ít được nhắc đến

Thừa năng lực soán Hán xưng đế song tại sao Tào Tháo vẫn nhẫn nhịn?

Thừa năng lực soán Hán xưng đế song tại sao Tào Tháo vẫn nhẫn nhịn?

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Phi đã chuẩn bị những gì để cướp ngôi nhà Hán?

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Phi đã chuẩn bị những gì để cướp ngôi nhà Hán?

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đại nhẫn bất lực nhất, cay đắng nhất Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung người con trai có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung người con trai có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất của Tào Tháo

Tào Tháo có 7 người con gái xinh đẹp như tiên nhưng lại được gả cho cùng 1 người đàn ông, rốt cuộc là tại vì sao?

Tào Tháo có 7 người con gái xinh đẹp như tiên nhưng lại được gả cho cùng 1 người đàn ông, rốt cuộc là tại vì sao?

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

'Sốc' với lý do Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế dù nắm trong tay cả triều đình

'Sốc' với lý do Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế dù nắm trong tay cả triều đình

Mỹ nhân khiến Tào Tháo tức giận và tự mình ra tay giết chết là ai?

Mỹ nhân khiến Tào Tháo tức giận và tự mình ra tay giết chết là ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm cả triều đình trong tay, tại sao Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế?

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm cả triều đình trong tay, tại sao Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Lưu Bị muốn ám sát Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Lưu Bị muốn ám sát Tào Tháo

Ai là người dày công thuyết phục Lưu Bị nhận lấy Từ Châu?

Ai là người dày công thuyết phục Lưu Bị nhận lấy Từ Châu?

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Nhân tài đặc biệt khiến Tào Tháo hối tiếc ngàn thu vì không thể xưng đế

Nhân tài đặc biệt khiến Tào Tháo hối tiếc ngàn thu vì không thể xưng đế

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Vì sao Tôn Quyền kiên quyết muốn Tào Tháo trở thành hoàng đế?

Vì sao Tôn Quyền kiên quyết muốn Tào Tháo trở thành hoàng đế?

Vì sao Tôn Quyền kiên quyết muốn Tào Tháo trở thành hoàng đế?

Vì sao Tôn Quyền kiên quyết muốn Tào Tháo trở thành hoàng đế?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Lã Bố quyết định đánh úp Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Lã Bố quyết định đánh úp Lưu Bị

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Lai lịch đáng gờm của nhân vật thuyết phục Lưu Bị tiếp nhận Từ Châu, nhận xét Viên Thuật là 'xương khô trong mả'

Tam quốc diễn nghĩa: Chính sách đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng giúp Tào Tháo tạo bá nghiệp

Tam quốc diễn nghĩa: Chính sách đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng giúp Tào Tháo tạo bá nghiệp

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Vì sao Tào Tháo cả đời chỉ xưng Vương mà không xưng Đế?

Vì sao Tào Tháo cả đời chỉ xưng Vương mà không xưng Đế?

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ bởi một chữ này, Tào Tháo muôn đời xếp sau Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ bởi một chữ này, Tào Tháo muôn đời xếp sau Lưu Bị

Tào Tháo và hành vi gian trá nhất trong cuộc đời

Tào Tháo và hành vi gian trá nhất trong cuộc đời

Lời nguyền khiến đế chế của cha con Tào Tháo diệt vong

Lời nguyền khiến đế chế của cha con Tào Tháo diệt vong

Số phận bi thương chung chồng của ba con gái Tào Tháo

Số phận bi thương chung chồng của ba con gái Tào Tháo

Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe lời mưu sĩ này Viên Thiệu sớm đã tiêu diệt được Tào Tháo

Mười điều thắng trong mưu kế Quách Gia

Mười điều thắng trong mưu kế Quách Gia

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Tào Tháo đây mới là nhân vật từ chối ngôi vua

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Tào Tháo đây mới là nhân vật từ chối ngôi vua

Nguyên nhân sâu xa khiến Tào Tháo không thể xưng đế

Nguyên nhân sâu xa khiến Tào Tháo không thể xưng đế