7 cán bộ lãnh đạo ở Đắk Nông bị kỷ luật về mặt Đảng

7 cán bộ lãnh đạo ở Đắk Nông bị kỷ luật về mặt Đảng

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy mang hồ sơ của chú... đi học, đi làm

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy mang hồ sơ của chú... đi học, đi làm

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy dùng bằng cấp của chú ruột để thăng tiến

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy dùng bằng cấp của chú ruột để thăng tiến

Khiển trách trưởng ban tổ chức huyện lấy tên chú thăng tiến

Khiển trách trưởng ban tổ chức huyện lấy tên chú thăng tiến

Khiển trách Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy lấy tên chú ruột đi học

Khiển trách Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy lấy tên chú ruột đi học

Kỷ luật sáu cán bộ lãnh đạo ở Đác Nông

Kỷ luật sáu cán bộ lãnh đạo ở Đác Nông

Đắk Nông: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dùng hồ sơ của chú để… đi học!

Đắk Nông: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dùng hồ sơ của chú để… đi học!

Xem xét kỷ luật Trưởng ban Tổ chức lấy tên chú để thăng tiến

Xem xét kỷ luật Trưởng ban Tổ chức lấy tên chú để thăng tiến

Đắk Nông: Kỷ luật và xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

Đắk Nông: Kỷ luật và xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng cấp 2 của chú để thăng tiến

Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng cấp 2 của chú để thăng tiến

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dùng hồ sơ của chú để... đi học!

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dùng hồ sơ của chú để... đi học!

Một trưởng ban tổ chức huyện ủy lấy cả bằng lẫn tên chú để 'leo cao'

Một trưởng ban tổ chức huyện ủy lấy cả bằng lẫn tên chú để 'leo cao'

Khiển trách một Phó Bí thư Huyện ủy của tỉnh Đắk Nông

Khiển trách một Phó Bí thư Huyện ủy của tỉnh Đắk Nông

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy bị tố lấy bằng của chú để thăng quan

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy bị tố lấy bằng của chú để thăng quan

Tố Trưởng ban tổ chức huyện lấy tên chú để thăng quan

Tố Trưởng ban tổ chức huyện lấy tên chú để thăng quan

Xác minh bằng cấp, lộ ra tên thật của trưởng ban tổ chức huyện ủy

Xác minh bằng cấp, lộ ra tên thật của trưởng ban tổ chức huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ở Đắk Nông bị tố cáo lấy bằng của chú đi học

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ở Đắk Nông bị tố cáo lấy bằng của chú đi học

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô lấy tên chú đi học?

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô lấy tên chú đi học?