Trưởng Ban tổ chức huyện ủy mang hồ sơ của chú... đi học, đi làm

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy mang hồ sơ của chú... đi học, đi làm

Ngày 29/11, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách...
Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy dùng bằng cấp của chú ruột để thăng tiến

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy dùng bằng cấp của chú ruột để thăng tiến

Khiển trách trưởng ban tổ chức huyện lấy tên chú thăng tiến

Khiển trách trưởng ban tổ chức huyện lấy tên chú thăng tiến

Kỷ luật sáu cán bộ lãnh đạo ở Đác Nông

Kỷ luật sáu cán bộ lãnh đạo ở Đác Nông

Xem xét kỷ luật Trưởng ban Tổ chức lấy tên chú để thăng tiến

Xem xét kỷ luật Trưởng ban Tổ chức lấy tên chú để thăng tiến

Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng cấp 2 của chú để thăng tiến

Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng cấp 2 của chú để thăng tiến

Một trưởng ban tổ chức huyện ủy lấy cả bằng lẫn tên chú để 'leo cao'

Xác minh bằng cấp, lộ ra tên thật của trưởng ban tổ chức huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ở Đắk Nông bị tố cáo lấy bằng của chú đi học