Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Chiều 19/11, với 92,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)...
Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,99%

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,99%

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,29%

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,29%

'Nới' điều kiện đặc xá với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

'Nới' điều kiện đặc xá với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tạo điều kiện cho người chấp hành án là người nghèo

Tạo điều kiện cho người chấp hành án là người nghèo

Không đặc xá với tội phản quốc, gián điệp, bạo loạn

Không đặc xá với tội phản quốc, gián điệp, bạo loạn

ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng được xét đặc xá

Những 'bóng hồng' góp sức xây 'thành lũy biên cương'