Cho đi là còn mãi!

Cho đi là còn mãi!

'Việc chia sẻ tấm áo, đồng tiền, bát gạo… với những cảnh đời bất hạnh là vô cùng trân quý. Nhưng bố thí Nội...

Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo năm 2019

Gần 500 tăng ni phật tử tham gia 'Ngày hội Hiến máu cứu người'

Gần 500 tăng ni phật tử tham gia 'Ngày hội Hiến máu cứu người'

Hàng trăm tăng ni, phật tử tham dự ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Hàng trăm tăng ni, phật tử tham dự ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng

Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự 'Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự 'Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Gần 500 tăng ni sinh Học viên Phật giáo Việt Nam tham gia hiến máu cứu người

Gần 500 tăng ni sinh Học viên Phật giáo Việt Nam tham gia hiến máu cứu người

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'