Cho đi là còn mãi!

Cho đi là còn mãi!

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo năm 2019

Thượng tọa Thích Thanh Quyết tham gia hiến máu cứu người

Thượng tọa Thích Thanh Quyết tham gia hiến máu cứu người

Giáo hội Phật giáo tổ chức Ngày hội hiến máu, hiến tạng cứu người

Giáo hội Phật giáo tổ chức Ngày hội hiến máu, hiến tạng cứu người

Gần 500 tăng ni phật tử tham gia 'Ngày hội Hiến máu cứu người'

Gần 500 tăng ni phật tử tham gia 'Ngày hội Hiến máu cứu người'

Tăng ni sinh học viện Phật giáo hào hứng hiến máu và đăng ký hiến tạng

Tăng ni sinh học viện Phật giáo hào hứng hiến máu và đăng ký hiến tạng

Chùm ảnh: 500 tăng ni sinh hào hứng hiến máu, đăng ký hiến mô, tạng cứu người

Chùm ảnh: 500 tăng ni sinh hào hứng hiến máu, đăng ký hiến mô, tạng cứu người

Hàng trăm tăng ni, phật tử tham dự ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Hàng trăm tăng ni, phật tử tham dự ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Hơn 19.300 người đăng ký hiến mô, tạng

Hơn 19.300 người đăng ký hiến mô, tạng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự 'Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự 'Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham dự Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham dự Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

500 tăng ni, phật tử đăng ký hiến máu và 150 người đăng ký hiến mô, tạng

500 tăng ni, phật tử đăng ký hiến máu và 150 người đăng ký hiến mô, tạng

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự ngày hội hiến máu ở Học viện Phật giáo

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự ngày hội hiến máu ở Học viện Phật giáo

Khởi đầu một hành trình nhân ái

Khởi đầu một hành trình nhân ái

Gần 500 tăng ni sinh Học viên Phật giáo Việt Nam tham gia hiến máu cứu người

Gần 500 tăng ni sinh Học viên Phật giáo Việt Nam tham gia hiến máu cứu người

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ tham gia ngày hội Hiến máu cứu người

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ tham gia ngày hội Hiến máu cứu người

Giáo hội Phật giáo tổ chức ngày hội hiến máu cứu người

Giáo hội Phật giáo tổ chức ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Giáo hội Phật giáo tổ chức ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

500 tăng ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ tham gia hiến máu, hiến mô tạng

500 tăng ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ tham gia hiến máu, hiến mô tạng

'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'