7 gian hàng Việt tham gia Hội chợ nguồn hàng tại Australia 2018

7 gian hàng Việt tham gia Hội chợ nguồn hàng tại Australia 2018

11 tháng, cả nước xuất siêu 6,8 tỷ USD

11 tháng, cả nước xuất siêu 6,8 tỷ USD

11 tháng, Việt Nam xuất siêu ước đạt 6,8 tỷ USD

11 tháng, Việt Nam xuất siêu ước đạt 6,8 tỷ USD

Xuất khẩu máy móc, dầu thô sang Úc tăng mạnh

Xuất khẩu máy móc, dầu thô sang Úc tăng mạnh

11 tháng, Việt Nam xuất siêu 6,8 tỷ USD

11 tháng, Việt Nam xuất siêu 6,8 tỷ USD

Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 223 tỷ USD từ đầu năm

Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 223 tỷ USD từ đầu năm

Ngành Hải quan đã thu 279.126 tỷ đồng, đạt 98,6% dự toán

Ngành Hải quan đã thu 279.126 tỷ đồng, đạt 98,6% dự toán

8/10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sụt giảm kim ngạch

8/10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sụt giảm kim ngạch

25 mặt hàng và nhóm mặt hàng cấm nhập khẩu vào Nigeria

25 mặt hàng và nhóm mặt hàng cấm nhập khẩu vào Nigeria

Ngành Hải quan đã thu đạt 98,6% dự toán

Ngành Hải quan đã thu đạt 98,6% dự toán

11 tháng, ước xuất siêu hơn 6,8 tỷ USD

11 tháng, ước xuất siêu hơn 6,8 tỷ USD

Tháng 11 cán cân thương mại hàng hóa ước thâm hụt 400 triệu USD

Tháng 11 cán cân thương mại hàng hóa ước thâm hụt 400 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ

Kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ

Trao đổi thương mại Việt Nam-Séc có nhiều dấu hiệu tích cực

Trao đổi thương mại Việt Nam-Séc có nhiều dấu hiệu tích cực

Một năm bội thu về xuất khẩu

Trung Quốc thắt chặt lệnh cấm nhập khẩu phế liệu

Trung Quốc thắt chặt lệnh cấm nhập khẩu phế liệu

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt mốc 200 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt mốc 200 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiến sát mốc 400 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiến sát mốc 400 tỷ USD

Xuất siêu vượt 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018

Xuất siêu vượt 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2018

Đón đầu cơ hội từ CPTPP

Đón đầu cơ hội từ CPTPP

10 tháng lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ hàng hóa thu 860.358 tỷ cho TP.HCM

10 tháng lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ hàng hóa thu 860.358 tỷ cho TP.HCM

Kim ngạch xuất khẩu chính thức vượt mốc 200 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu chính thức vượt mốc 200 tỷ USD

10 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 254.000 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán

10 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 254.000 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán

Mỹ-Trung chiến tranh thương mại: Áo, vest… Việt Nam bứt phá

Mỹ-Trung chiến tranh thương mại: Áo, vest… Việt Nam bứt phá

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 254 nghìn tỉ đồng, tăng 6,82%

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 254 nghìn tỉ đồng, tăng 6,82%

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì đà xuất siêu

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì đà xuất siêu

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu vượt 200 tỷ USD trong 10 tháng

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu vượt 200 tỷ USD trong 10 tháng