Hàng TQ trà trộn vào hàng Việt: Cần tiêu chí hàng Việt

Hàng TQ trà trộn vào hàng Việt: Cần tiêu chí hàng Việt

Nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng với hàng Việt. Ở đây có...