An toàn phòng cháy, chữa cháy - trật tự đô thị

An toàn phòng cháy, chữa cháy - trật tự đô thị

Ông Đoàn Ngọc Hải ra tay phạt trực tiếp 70 triệu đồng với nhà hàng vi phạm phòng cháy

Ông Đoàn Ngọc Hải ra tay phạt trực tiếp 70 triệu đồng với nhà hàng vi phạm phòng cháy

Hé lộ danh tính chủ nhà thầu xây lắp dự án 72 tỷ đội vốn thành 2.600 tỷ đồng

Hé lộ danh tính chủ nhà thầu xây lắp dự án 72 tỷ đội vốn thành 2.600 tỷ đồng

Sau rút đơn từ chức, Phó Chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải quay lại vỉa hè dẹp trật tự

Sau rút đơn từ chức, Phó Chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải quay lại vỉa hè dẹp trật tự

Ông Hải xuống đường xử nhiều công trình vi phạm PCCC

Ông Hải xuống đường xử nhiều công trình vi phạm PCCC

Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế nhà hàng vi phạm sau khi rút đơn từ chức

Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế nhà hàng vi phạm sau khi rút đơn từ chức

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC ở quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC ở quận 1

Nhiều quán karaoke, chung cư bất an về cháy nổ

Nhiều quán karaoke, chung cư bất an về cháy nổ

Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý hàng loạt karaoke, nhà hàng vi phạm phòng cháy

Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý hàng loạt karaoke, nhà hàng vi phạm phòng cháy