Họa sĩ đương đại nổi tiếng của Hàn Quốc tổ chức triển lãm tại Việt Nam

Họa sĩ đương đại nổi tiếng của Hàn Quốc tổ chức triển lãm tại Việt Nam

Triển lãm tranh 'Mã đáo' của họa sĩ đương đại nổi tiếng Hàn Quốc Lee, Sung Kun khai mạc ngày 26/10 tại Hà Nội.