Kết quả BXH sao quyền lực Weibo tuần 2 tháng 3: Ai là người dẫn đầu?

Kết quả BXH sao quyền lực Weibo tuần 2 tháng 3: Ai là người dẫn đầu?

Sau khi tổng hợp lại tổng số điểm tương tác, đánh giá, Sina đã đưa ra kết quả cho những nghệ sĩ nổi tiếng...