Nhân vật nội gián cao tay nhất 'Ỷ thiên đồ long ký' là ai?

Nhân vật nội gián cao tay nhất 'Ỷ thiên đồ long ký' là ai?

Vì muốn tìm ra chân nguyên hung thủ muốn phá hoại Minh giáo, Phạm Dao đã điều tra được âm mưu thâm độc của...