Giá phân bón nhập khẩu tuần 22 – 28/6/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 22 – 28/6/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 8 – 14/6/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 8 – 14/6/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 11 – 17/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 11 – 17/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 4 – 10/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 4 – 10/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 20-26/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 6 – 12/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 6 – 12/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 30/3/2018 – 5/4/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 19 – 25/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 19 – 25/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 23-30/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 16-22/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 16-22/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 9-15/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 2-8/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 2-8/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 24/2-2/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 24/2-2/3/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 19 – 25/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 19 – 25/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 5-11/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 5-11/1/2018

Giá phân bón nhập khẩu tuần 1-7/12/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 1-7/12/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 17 – 24/11/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 17 – 24/11/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 27/10 -3/11/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 27/10 -3/11/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 13 -20/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 13 -20/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 6-13/10/2017

Giá phân bón nhập khẩu tuần 6-13/10/2017