TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo nước giếng hộ dân tự khoan nhiễm bẩn

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo nước giếng hộ dân tự khoan nhiễm bẩn

Cảnh báo nước giếng hộ dân tự khoan ở TP.HCM nhiễm bẩn

Cảnh báo nước giếng hộ dân tự khoan ở TP.HCM nhiễm bẩn

Ô nhiễm nguồn nước ngầm ở Hà Nội đang ở mức báo động

Ô nhiễm nguồn nước ngầm ở Hà Nội đang ở mức báo động

Nước ngầm ở Hà Nội kêu cứu

Nước ngầm ở Hà Nội kêu cứu

Ô nhiễm nguồn nước ngầm tại Hà Nội ở mức báo động

Ô nhiễm nguồn nước ngầm tại Hà Nội ở mức báo động

Hà Nội: Báo động ô nhiễm nguồn nước ngầm

Hà Nội: Báo động ô nhiễm nguồn nước ngầm

Nỗ lực hồi sinh sông, hồ

Nỗ lực hồi sinh sông, hồ

Sông Thị Tính đang bị 'bức tử'

Sông Thị Tính đang bị 'bức tử'