Truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Ba Lòng

Truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Ba Lòng

An táng 40 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại chiến khu Ba Lòng xưa

An táng 40 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại chiến khu Ba Lòng xưa

QUẢNG TRỊ: AN TÁNG 40 LIỆT SỸ HY SINH TẠI CHIẾN KHU BA LÒNG

QUẢNG TRỊ: AN TÁNG 40 LIỆT SỸ HY SINH TẠI CHIẾN KHU BA LÒNG

Quảng Trị: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

An táng trọng thể 40 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Chiến khu Ba Lòng

An táng trọng thể 40 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Chiến khu Ba Lòng

Truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Chiến khu Ba Lòng

Truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Chiến khu Ba Lòng

Quảng Trị truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy

Quảng Trị truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được quy tập ở chiến khu xưa Ba Lòng

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được quy tập ở chiến khu xưa Ba Lòng

Quảng Trị: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến khu xưa Ba Lòng

Quảng Trị: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến khu xưa Ba Lòng

Tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sỹ

Tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sỹ

Truy điệu và an táng 40 hài cốt, liệt sỹ tại Quảng Trị

Truy điệu và an táng 40 hài cốt, liệt sỹ tại Quảng Trị

Kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ly kỳ chuyện phục dựng bức ảnh cô gái được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Ly kỳ chuyện phục dựng bức ảnh cô gái được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Chiến khu Ba Lòng

Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Chiến khu Ba Lòng

Bức ảnh quý từ lòng đất

Bức ảnh quý từ lòng đất

Quân đoàn 3 quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 'Viện 1 năm 1972'

Quân đoàn 3 quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 'Viện 1 năm 1972'

Kon Tum: Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Kon Tum: Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Kon Tum: Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Kon Tum: Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Truy điệu, an táng 9 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 9 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Kon Tum truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ

Kon Tum truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ

An táng hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia hy sinh tại Lào

An táng hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng hài cốt 9 liệt sĩ hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào

Truy điệu, an táng hài cốt 9 liệt sĩ hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào

Kon Tum an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ

Kon Tum an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ

Phục dựng ảnh cô gái được tìm thấy cùng 40 hài cốt liệt sĩ

Phục dựng ảnh cô gái được tìm thấy cùng 40 hài cốt liệt sĩ

Lực lượng vũ trang thi đua làm theo lời Bác

Nỗi lòng con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

Bạc Liêu: Tổng kết việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bạc Liêu: Tổng kết việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Phục dựng bức ảnh cô gái tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Phục dựng bức ảnh cô gái tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Ba Lòng

Tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Ba Lòng

Phục dựng bức ảnh cô gái được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng

Phục dựng bức ảnh cô gái được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng

Tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại chiến khu xưa Ba Lòng

Tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại chiến khu xưa Ba Lòng

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ ở đồng lúa Gio Linh

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ ở đồng lúa Gio Linh

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực ruộng lúa người dân

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực ruộng lúa người dân

Đã cất bốc 40 hài cốt liệt sỹ ở chiến khu Ba Lòng

Đã cất bốc 40 hài cốt liệt sỹ ở chiến khu Ba Lòng

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực ruộng lúa của người dân

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực ruộng lúa của người dân

Cải táng 2 hài cốt liệt sĩ

Cải táng 2 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu, an táng chín hài cốt liệt sĩ ở Đắk Nông

Truy điệu, an táng chín hài cốt liệt sĩ ở Đắk Nông

Đắk Nông truy điệu, an táng 9 liệt sỹ

Đắk Nông truy điệu, an táng 9 liệt sỹ

Truy điệu, an táng 9 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 và Trung đoàn 205

Truy điệu, an táng 9 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 và Trung đoàn 205

Tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Đắk Nông: Quy tập, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ

Đắk Nông: Quy tập, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ

Gia Lai truy điệu và án táng 12 liệt sỹ

Gia Lai truy điệu và án táng 12 liệt sỹ