Nước mắt nghẹn ngào ngày đón nhận hài cốt liệt sỹ Quảng Trị sau 39 năm hy sinh trở về đất mẹ

Nước mắt nghẹn ngào ngày đón nhận hài cốt liệt sỹ Quảng Trị sau 39 năm hy sinh trở về đất mẹ

Lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh

Nâng cao hiệu quả liên kết thông tin hồ sơ liệt sĩ

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị

Tỉnh Quảng Nam sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018

Tỉnh Quảng Nam sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018

332 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong 3 năm

332 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong 3 năm

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ở thị xã Quảng Trị

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ở thị xã Quảng Trị

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

Phú Thọ: Chuẩn hóa thông tin cho gần 18.300 liệt sĩ

Phú Thọ: Chuẩn hóa thông tin cho gần 18.300 liệt sĩ

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Thanh Hóa: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thanh Hóa: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Xuất quân lên đường làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Xuất quân lên đường làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Điện Biên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Người cựu chiến binh hơn 40 năm đưa đồng đội trở về

Người cựu chiến binh hơn 40 năm đưa đồng đội trở về

Xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng: Hàng nghìn gia đình đã tìm được người thân

Xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng: Hàng nghìn gia đình đã tìm được người thân

Hoạt động đối ngoại