Nhiều 'vũ công' xuất hiện trong Milky Way gây kinh ngạc

Nhiều 'vũ công' xuất hiện trong Milky Way gây kinh ngạc

Kinh ngạc xác chết thiên hà rơi vào Milky Way

Kinh ngạc xác chết thiên hà rơi vào Milky Way

Thiên hà láng giềng của chúng ta đang chết dần

Thiên hà láng giềng của chúng ta đang chết dần

Bất ngờ khó tin về hàng xóm mới của thiên hà Milky Way

Bất ngờ khó tin về hàng xóm mới của thiên hà Milky Way

Sửng sốt thiên hà lùn hình thành sao đặc biệt

Sửng sốt thiên hà lùn hình thành sao đặc biệt

Sửng sốt thiên hà lùn hình thành sao đặc biệt

Sửng sốt thiên hà lùn hình thành sao đặc biệt

Loạt phát hiện cực thú vị về thiên hà lùn IC 4710

Loạt phát hiện cực thú vị về thiên hà lùn IC 4710

Thiên hà mới nằm trong dải cầu quái lạ ở đám mây Magellanic

Thiên hà mới nằm trong dải cầu quái lạ ở đám mây Magellanic