Quảng Bình: Đê Hữu Gianh xuống cấp nghiêm trọng

Quảng Bình: Đê Hữu Gianh xuống cấp nghiêm trọng

Vụ 'loạn' lãnh đạo ở Chi cục Thủy lợi Quảng Bình: Kiểm điểm chi cục trưởng

Vụ 'loạn' lãnh đạo ở Chi cục Thủy lợi Quảng Bình: Kiểm điểm chi cục trưởng

Yêu cầu kiểm điểm vụ bổ nhiệm sai tại chi cục có 12/13 công chức là lãnh đạo

Yêu cầu kiểm điểm vụ bổ nhiệm sai tại chi cục có 12/13 công chức là lãnh đạo

Tin mới vụ Chi cục có 12/13 người làm lãnh đạo

Tin mới vụ Chi cục có 12/13 người làm lãnh đạo

Xác định sai phạm bổ nhiệm cán bộ tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình

Xác định sai phạm bổ nhiệm cán bộ tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình

Chi cục có 12/13 người làm lãnh đạo: 'Lịch sử để lại'

Chi cục có 12/13 người làm lãnh đạo: 'Lịch sử để lại'

'Vô địch' Quảng Bình: Chi cục có 12/13 người làm lãnh đạo

'Vô địch' Quảng Bình: Chi cục có 12/13 người làm lãnh đạo

Chi cục Thủy lợi Quảng Bình: Tổng 13 công chức nhưng… 12 người là lãnh đạo (!)

Chi cục Thủy lợi Quảng Bình: Tổng 13 công chức nhưng… 12 người là lãnh đạo (!)