Một Đội trưởng An ninh năng động làm theo lời Bác

Một Đội trưởng An ninh năng động làm theo lời Bác

Bình Định thiệt hại lớn do bão số 12, hồ thủy lợi tiến hành điều tiết lũ

Bình Định thiệt hại lớn do bão số 12, hồ thủy lợi tiến hành điều tiết lũ

Bình Định thiệt hại lớn do bão số 12, hồ thủy lợi tiến hành điều tiết lũ

Bình Định thiệt hại lớn do bão số 12, hồ thủy lợi tiến hành điều tiết lũ

Bão số 12 càn quét Bình Định, 8 tàu hàng bị chìm, cứu sống 70 người

Bão số 12 càn quét Bình Định, 8 tàu hàng bị chìm, cứu sống 70 người

Không để người dân bị đói, khát, thiếu nơi ở an toàn

Không để người dân bị đói, khát, thiếu nơi ở an toàn

Bình Định: 1 người chết, 4 mất tích, nhiều tàu cá, tàu hàng gặp nạn

Bình Định: 1 người chết, 4 mất tích, nhiều tàu cá, tàu hàng gặp nạn

Bình Định: 4 người mất tích, 1 người chết do bão số 12

Bình Định: 4 người mất tích, 1 người chết do bão số 12

Bình Định: 1 người chết, 1 bị thương, 4 người mất tích, hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm

Bình Định: 1 người chết, 1 bị thương, 4 người mất tích, hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm