Xem xét xử lý các đối tượng cầm đầu 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Xem xét xử lý các đối tượng cầm đầu 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Lật tẩy bản chất của 'Hội thánh đức chúa trời mẹ'

Lật tẩy bản chất của 'Hội thánh đức chúa trời mẹ'

Xác định 2 đối tượng cầm đầu 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Bình

Xác định 2 đối tượng cầm đầu 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Bình

Cảnh giác với vòi bạch tuộc 'Hội thánh Đức Chúa trời'

Cảnh giác với vòi bạch tuộc 'Hội thánh Đức Chúa trời'

Công đoàn Giáo dục VN gióng chuông cảnh báo, ngăn chặn truyền đạo trái phép

Công đoàn Giáo dục VN gióng chuông cảnh báo, ngăn chặn truyền đạo trái phép

Ngăn chặn việc truyền đạo trái phép tại các trường học

Ngăn chặn việc truyền đạo trái phép tại các trường học

Công an Quảng Bình ngăn chặn truyền đạo 'Đức chúa trời mẹ' trái phép

Công an Quảng Bình ngăn chặn truyền đạo 'Đức chúa trời mẹ' trái phép

Viết cam kết 2 lần, nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' vẫn lén lút truyền đạo

Viết cam kết 2 lần, nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' vẫn lén lút truyền đạo

Ngăn chặn tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Bình

Ngăn chặn tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Bình