Rạch bụng tìm... bom!

Rạch bụng tìm... bom!

Người đàn ông tự rạch bụng mình vì nghĩ bên trong có bom

Người đàn ông tự rạch bụng mình vì nghĩ bên trong có bom

Kinh hoàng nam thanh niên tự rạch bụng mình để lấy 'quả bom sắp nổ'

Kinh hoàng nam thanh niên tự rạch bụng mình để lấy 'quả bom sắp nổ'

Một người đàn ông tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Một người đàn ông tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Nam thanh niên tự rạch bụng vì nghĩ trong người có bom

Nam thanh niên tự rạch bụng vì nghĩ trong người có bom

Nghệ An: Hãi hùng, nam thanh niên tự rạch bụng vì ảo tưởng bên trong... có bom

Nghệ An: Hãi hùng, nam thanh niên tự rạch bụng vì ảo tưởng bên trong... có bom

Nam thanh niên tự lấy dao rạch bụng mình vì... tưởng có bom

Nam thanh niên tự lấy dao rạch bụng mình vì... tưởng có bom

Sang nhà hàng xóm lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Sang nhà hàng xóm lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Sang hàng xóm lấy dao tự rạch bụng mình vì tưởng trong đó có bom

Sang hàng xóm lấy dao tự rạch bụng mình vì tưởng trong đó có bom