Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Nhậu rượu giả vỏ 'xịn', người dùng có nguy cơ hôn mê, trụy mạch

Phát hiện nhiều kho chứa hàng chục nghìn chai rượu nghi dùng tem giả

Phát hiện nhiều kho chứa hàng chục nghìn chai rượu nghi dùng tem giả

Phát hiện nhiều kho chứa hàng chục nghìn chai rượu nghi dùng tem giả

Phát hiện nhiều kho chứa hàng chục nghìn chai rượu nghi dùng tem giả

Triệt phá dây chuyền sản xuất rượu giả tại TP Hồ Chí Minh

Triệt phá dây chuyền sản xuất rượu giả tại TP Hồ Chí Minh

Triệt phá đường dây sản xuất rượu giả quy mô lớn tại TP.HCM

Triệt phá đường dây sản xuất rượu giả quy mô lớn tại TP.HCM

Kho rượu ngoại hàng chục nghìn chai, nghi vấn dùng tem giả

Kho rượu ngoại hàng chục nghìn chai, nghi vấn dùng tem giả

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ 3.700 chai rượu có dấu hiệu giả mạo

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ 3.700 chai rượu có dấu hiệu giả mạo

Tạm giữ 3.788 chai rượu sử dụng tem có dấu hiệu giả mạo

Tạm giữ 3.788 chai rượu sử dụng tem có dấu hiệu giả mạo