Chợt vui

Chợt vui

Vô thường

Vô thường

Giật mình

Giật mình

Ngày mưa

Ngày mưa

Nhớ cụ Tản Đà

Nhớ cụ Tản Đà

Thử đọc và cảm nhận bài thơ CƠM NGUỘI của Trịnh Hoài Đức

Thử đọc và cảm nhận bài thơ CƠM NGUỘI của Trịnh Hoài Đức

Ngày đón mẹ về

Ngày đón mẹ về

Lão Xuân Vũ giàu thật!

Lão Xuân Vũ giàu thật!

Tây Tiến

Tây Tiến

Đợi trăng

Đợi trăng

Viết về mẹ của bạn cùng quê

Viết về mẹ của bạn cùng quê

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!

Vô đề

Vô đề

Ghi ở Thiền môn

Ghi ở Thiền môn

Viết cho ngày 27/7

Viết cho ngày 27/7

Ngày không mùa

Ngày không mùa

Trò chuyện với cu Duy

Trò chuyện với cu Duy

Lời ngọn gió làng

Lời ngọn gió làng

Chiều qua đình làng

Chiều qua đình làng

Viết cho ngày Ba mươi tháng tư

Viết cho ngày Ba mươi tháng tư

Những ngày tháng tư

Những ngày tháng tư

Viết ở giếng làng

Viết ở giếng làng

Bất chợt

Bất chợt

Nói với con

Nói với con

Yên ả quê minh

Yên ả quê minh

Nhớ Tuy Hòa

Nhớ Tuy Hòa

Trò chuyện với cu Duy

Trò chuyện với cu Duy

Nói với người tạc tượng Hải Phòng

Nói với người tạc tượng Hải Phòng

Gặp cây rau tàu bay trong vườn

Gặp cây rau tàu bay trong vườn