Công an điều tra vụ bé gái lớp 6 nghi bị xâm hại ở Thái Nguyên

Công an điều tra vụ bé gái lớp 6 nghi bị xâm hại ở Thái Nguyên

Điều tra vụ nữ sinh lớp 6 ở Thái Nguyên tố bị bảo vệ nhà trường xâm hại

Điều tra vụ nữ sinh lớp 6 ở Thái Nguyên tố bị bảo vệ nhà trường xâm hại

Bé gái lớp 6 nghi bị bảo vệ trường học xâm hại, ở lại cả đêm trong phòng bảo vệ

Bé gái lớp 6 nghi bị bảo vệ trường học xâm hại, ở lại cả đêm trong phòng bảo vệ

Công an thành phố Thái Nguyên vào cuộc vụ nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ xâm hại

Công an thành phố Thái Nguyên vào cuộc vụ nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ xâm hại

Thái Nguyên: Công an đang điều tra việc nữ sinh lớp 6 qua đêm tại phòng bảo vệ trường

Thái Nguyên: Công an đang điều tra việc nữ sinh lớp 6 qua đêm tại phòng bảo vệ trường

Nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ trường xâm hại trong đêm

Nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ trường xâm hại trong đêm