Nhà nghèo lại ở xa, bà cụ 20 năm 'nuôi' khối u to như quả bưởi trên cổ

Nhà nghèo lại ở xa, bà cụ 20 năm 'nuôi' khối u to như quả bưởi trên cổ

Mặc dù khối u to đùng trên cổ khiến bà V. gặp vô vàn bất tiện trong sinh hoạt suốt 20 năm qua, nhưng do...
Thoát gánh nặng u bướu hơn 3kg đeo đẳng suốt 20 năm

Thoát gánh nặng u bướu hơn 3kg đeo đẳng suốt 20 năm

Người phụ nữ mang khối u tuyến giáp 3,2kg suốt 20 năm

Người phụ nữ mang khối u tuyến giáp 3,2kg suốt 20 năm

Giải thoát người phụ nữ Yên Bái khỏi khối u tuyến giáp nặng hơn 3kg mang suốt 20 năm

Giải thoát người phụ nữ Yên Bái khỏi khối u tuyến giáp nặng hơn 3kg mang suốt 20 năm

Người phụ nữ khắc khổ mắc ung thư, phải dùng tay đỡ khối u suốt 20 năm

Người phụ nữ khắc khổ mắc ung thư, phải dùng tay đỡ khối u suốt 20 năm

Cắt bỏ thành công u tuyến giáp 3,2kg trên cổ nữ bệnh nhân suốt 20 năm

Cắt bỏ thành công u tuyến giáp 3,2kg trên cổ nữ bệnh nhân suốt 20 năm

Nữ bệnh nhân có khối u to như quả bưởi ở trên cổ 20 năm

Nữ bệnh nhân có khối u to như quả bưởi ở trên cổ 20 năm

Bệnh viện K phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u khổng lồ

Bệnh viện K phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u khổng lồ

'Đeo' khối u tuyến giáp to hơn quả bưởi ở cổ suốt cả chục năm

'Đeo' khối u tuyến giáp to hơn quả bưởi ở cổ suốt cả chục năm

Cắt bỏ u tuyến giáp 3,2kg 'đeo' trên cổ nữ bệnh nhân hơn 20 năm

Cắt bỏ u tuyến giáp 3,2kg 'đeo' trên cổ nữ bệnh nhân hơn 20 năm

Người phụ nữ 20 năm phải quàng khăn cổ để che, đỡ khối u bướu khổng lồ

Người phụ nữ 20 năm phải quàng khăn cổ để che, đỡ khối u bướu khổng lồ

Người phụ nữ 20 năm dùng tay đỡ khối u tuyến giáp nặng 3,2kg

Người phụ nữ 20 năm dùng tay đỡ khối u tuyến giáp nặng 3,2kg

Mang khối u tuyến giáp 3,2kg suốt 20 năm

Mang khối u tuyến giáp 3,2kg suốt 20 năm