Bạo lực gia đình: Không phải là chuyện riêng của mỗi nhà

Bạo lực gia đình: Không phải là chuyện riêng của mỗi nhà

Trong phiên thảo luận của Quốc hội về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC công...
Nhận diện rõ hành vi tham nhũng mới để phòng ngừa

Nhận diện rõ hành vi tham nhũng mới để phòng ngừa

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Phát hiện vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng chưa sát với thực tế

Phát hiện vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng chưa sát với thực tế

Sớm ban hành quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Sớm ban hành quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp

Phòng, chống tham nhũng không 'chững lại', tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh

Phòng, chống tham nhũng không 'chững lại', tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh

Thổi giá thiết bị y tế: Có phải 'sân sau' của một vài người?

Thổi giá thiết bị y tế: Có phải 'sân sau' của một vài người?

'Nhiều kẻ mạo danh từ thiện, lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giữa mùa lũ!'

'Nhiều kẻ mạo danh từ thiện, lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giữa mùa lũ!'

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Ủng hộ quản lý cư trú hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin

Ủng hộ quản lý cư trú hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin

'Đề nghị không nên quy định diện tích nhà ở tối thiểu là điều kiện đăng ký thường trú...'

'Đề nghị không nên quy định diện tích nhà ở tối thiểu là điều kiện đăng ký thường trú...'

Luật Cư trú nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021

Luật Cư trú nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021

Nuôi chồn hương không lo đầu ra, thu nhập khá

Nuôi chồn hương không lo đầu ra, thu nhập khá

Gia Lai: Giáo viên bỏ phiếu kín đề nghị cách chức hiệu trưởng

Gia Lai: Giáo viên bỏ phiếu kín đề nghị cách chức hiệu trưởng

Hiệu trưởng bị tố 'độc tài': Thanh tra kết luận nhiều sai phạm

Hiệu trưởng bị tố 'độc tài': Thanh tra kết luận nhiều sai phạm

Hiệu trưởng làm rào chắn khu hiệu bộ để 'cách ly' với học sinh

Hiệu trưởng làm rào chắn khu hiệu bộ để 'cách ly' với học sinh

Yêu thương bệnh nhân - vẻ đẹp từ tâm người thầy thuốc

Yêu thương bệnh nhân - vẻ đẹp từ tâm người thầy thuốc

Có nên giao cho Kiểm toán Nhà nước tham gia giám định tư pháp?

Có nên giao cho Kiểm toán Nhà nước tham gia giám định tư pháp?

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện KSNDTC: Cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện KSNDTC: Cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan

Chống lợi ích nhóm trong các dự án PPP

Chống lợi ích nhóm trong các dự án PPP

Dự án Luật PPP: Xác định loại rủi ro để cùng chia sẻ

Dự án Luật PPP: Xác định loại rủi ro để cùng chia sẻ

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các bên

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các bên

Chia sẻ rủi ro trên nguyên tắc lỗi ai nấy chịu

Chia sẻ rủi ro trên nguyên tắc lỗi ai nấy chịu

Giới hạn quy mô dự án PPP sẽ khó thu hút các nhà đầu tư

Giới hạn quy mô dự án PPP sẽ khó thu hút các nhà đầu tư

Kiểm toán sẽ đảm bảo minh bạch các dự án PPP

Kiểm toán sẽ đảm bảo minh bạch các dự án PPP

Lo lắng đổi 'đất vàng' lấy công trình thấp trong các dự án PPP

Lo lắng đổi 'đất vàng' lấy công trình thấp trong các dự án PPP

ĐBQH: Cần kiểm toán toàn bộ dự án PPP và công khai kết quả kiểm toán

ĐBQH: Cần kiểm toán toàn bộ dự án PPP và công khai kết quả kiểm toán

Kiểm soát rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư

Kiểm soát rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư

Kiểm soát rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư

Kiểm soát rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phim Việt Nam hiện đang được người dân hào hứng đón nhận

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phim Việt Nam hiện đang được người dân hào hứng đón nhận

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn nhận lỗi, ĐBQH gật đầu ủng hộ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn nhận lỗi, ĐBQH gật đầu ủng hộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hứa viết tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hứa viết tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ hứa viết bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ hứa viết bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Chỉ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Con số không chính xác

Chỉ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Con số không chính xác

Bộ trưởng Nội vụ bị phê bình 2 lần, xin tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ bị phê bình 2 lần, xin tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ: Tôi sẽ làm bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ: Tôi sẽ làm bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng nhận thiếu sót

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng nhận thiếu sót

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hứa viết kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hứa viết kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hứa viết bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hứa viết bản kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ lần thứ hai nhận lỗi, hứa viết tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ lần thứ hai nhận lỗi, hứa viết tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cuối năm sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng!

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cuối năm sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng!

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 'Tôi sẽ làm bản kiểm điểm gửi Thủ tướng trong tháng 12 để nhận trách nhiệm'

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 'Tôi sẽ làm bản kiểm điểm gửi Thủ tướng trong tháng 12 để nhận trách nhiệm'