'Ăn chặn' tiền chính sách, cán bộ Cơ quan Tổ chức-Nội vụ TP Quảng Ngãi bị bắt tạm giam

'Ăn chặn' tiền chính sách, cán bộ Cơ quan Tổ chức-Nội vụ TP Quảng Ngãi bị bắt tạm giam

Bắt tạm giam đối tượng lập 'khống' danh sách thương binh

Bắt 2 người liên quan vụ nghi lập danh sách thương binh ảo

Bắt 2 người liên quan vụ nghi lập danh sách thương binh ảo

Vụ thương binh 'ảo' ở Quảng Ngãi: Bắt tiếp người thứ 2

Vụ thương binh 'ảo' ở Quảng Ngãi: Bắt tiếp người thứ 2

Bắt tạm giam đối tượng lập 'khống' danh sách thương binh ở Quảng Ngãi

Bắt tạm giam đối tượng lập 'khống' danh sách thương binh ở Quảng Ngãi

Vụ 33 thương binh 'ảo': Bắt tiếp người thứ 2

Vụ 33 thương binh 'ảo': Bắt tiếp người thứ 2

Thêm một cán bộ Quảng Ngãi bị bắt vì ăn chặn tiền chính sách

Thêm một cán bộ Quảng Ngãi bị bắt vì ăn chặn tiền chính sách

Thêm một người bị bắt vì lập danh sách thương binh 'ảo'

Thêm một người bị bắt vì lập danh sách thương binh 'ảo'

Vụ 33 thương binh 'ảo' ở Quảng Ngãi: Bắt tiếp người thứ hai

Vụ 33 thương binh 'ảo' ở Quảng Ngãi: Bắt tiếp người thứ hai