Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ chủ chốt xã bị cách chức

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ chủ chốt xã bị cách chức

Quảng Nam: Sử dụng 'bằng giả', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật cách chức

Quảng Nam: Sử dụng 'bằng giả', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật cách chức

Cách chức hàng loạt cán bộ dùng bằng giả ở Quảng Nam

Cách chức hàng loạt cán bộ dùng bằng giả ở Quảng Nam

5 cán bộ trong một xã bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả

5 cán bộ trong một xã bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ ở Quảng Nam vì dùng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ ở Quảng Nam vì dùng bằng giả

5 cán bộ xã bị cách chức vì dùng 'bằng THPT không hợp pháp'

5 cán bộ xã bị cách chức vì dùng 'bằng THPT không hợp pháp'

Cách chức 5 cán bộ do sử dụng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ do sử dụng bằng giả

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam bị cách chức vì dùng bằng giả

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam bị cách chức vì dùng bằng giả

Dùng bằng giả, 5 cán bộ chủ chốt ở 1 xã mất chức

Dùng bằng giả, 5 cán bộ chủ chốt ở 1 xã mất chức