Vietnam Airlines ngừng bay Airbus A330 sau 13 năm khai thác

Vietnam Airlines ngừng bay Airbus A330 sau 13 năm khai thác

Vietnam Airlines chính thức 'khai tử' dòng máy bay Airbus A330 sau 13 năm khai thác

Vietnam Airlines chính thức 'khai tử' dòng máy bay Airbus A330 sau 13 năm khai thác

Vietnam Airlines 'khai tử' dòng máy bay Airbus A330

Vietnam Airlines 'khai tử' dòng máy bay Airbus A330

Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330 sau 13 năm

Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330 sau 13 năm

Vietnam Airlines ngừng bay Airbus A330, chuyển sang xài 'siêu' máy bay

Vietnam Airlines ngừng bay Airbus A330, chuyển sang xài 'siêu' máy bay

Nâng cấp đội tàu bay thân rộng, Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330

Nâng cấp đội tàu bay thân rộng, Vietnam Airlines ngừng khai thác đội bay Airbus A330

Bamboo Airways đổi ý, dừng thuê A330 cũ VNA thôi dùng dù đã sơn lại?

Bamboo Airways đổi ý, dừng thuê A330 cũ VNA thôi dùng dù đã sơn lại?

Vietnam Airlines chính thức 'khai tử' dòng máy bay Airbus A330

Vietnam Airlines chính thức 'khai tử' dòng máy bay Airbus A330

VNA ngưng khai thác Airbus A330

VNA ngưng khai thác Airbus A330