HĐND TP Hà Nội đồng ý vay hơn 30.500 tỷ đồng vốn ODA làm metro qua Hồ Gươm

HĐND TP Hà Nội đồng ý vay hơn 30.500 tỷ đồng vốn ODA làm metro qua Hồ Gươm

Hà Nội muốn vay hơn 30.500 tỷ ODA làm metro qua hồ Gươm

Hà Nội muốn vay hơn 30.500 tỷ ODA làm metro qua hồ Gươm

Đường sắt đô thị Hà Nội: Đội vốn gấp đôi ngay từ trên giấy

Đường sắt đô thị Hà Nội: Đội vốn gấp đôi ngay từ trên giấy

Công trình vi phạm trật tự xây dựng: 'Cắt chức' cán bộ, không chỉ 'cắt ngọn'

Công trình vi phạm trật tự xây dựng: 'Cắt chức' cán bộ, không chỉ 'cắt ngọn'

Nợ nước ngoài của Hà Nội tăng vọt

Nợ nước ngoài của Hà Nội tăng vọt

Dự án đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vay ODA 30.572 tỷ đồng

Dự án đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vay ODA 30.572 tỷ đồng

Vi phạm trật tự xây dựng: Không còn việc 'phạt cho tồn tại'

Vi phạm trật tự xây dựng: Không còn việc 'phạt cho tồn tại'

'Thể chế không sai nhưng tổ chức thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng'

'Thể chế không sai nhưng tổ chức thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng'

Phạt cho tồn tại như 8B Lê Trực, HH Linh Đàm dễ sinh ra tiêu cực

Phạt cho tồn tại như 8B Lê Trực, HH Linh Đàm dễ sinh ra tiêu cực

Bộ trưởng Xây dựng: 'Không còn có việc phạt cho tồn tại nữa'

Bộ trưởng Xây dựng: 'Không còn có việc phạt cho tồn tại nữa'

8B Lê Trực, HH Linh Đàm sẽ bị chất vấn dài dài nếu còn phạt cho tồn tại

8B Lê Trực, HH Linh Đàm sẽ bị chất vấn dài dài nếu còn phạt cho tồn tại

Đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo 'đội' vốn khủng

Đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo 'đội' vốn khủng

143 triệu USD cho mỗi km đường sắt đô thị qua hồ Gươm

143 triệu USD cho mỗi km đường sắt đô thị qua hồ Gươm