Vi phạm công bố thông tin, Hải Phát Invest bị phạt 70 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, Hải Phát Invest bị phạt 70 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, Hải Phát Invest lĩnh 'trát' phạt

Vi phạm công bố thông tin, Hải Phát Invest lĩnh 'trát' phạt

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng

Nợ 4.708 tỷ đồng, chủ đầu tư loạt dự án ở Hà Nội làm ăn thế nào?

Nợ 4.708 tỷ đồng, chủ đầu tư loạt dự án ở Hà Nội làm ăn thế nào?

Bất động sản Long Biên, 'vàng thau' lẫn lộn

Bất động sản Long Biên, 'vàng thau' lẫn lộn

Hải Phát Invest được giao 'siêu đô thị' 5.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

Hải Phát Invest được giao 'siêu đô thị' 5.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

Sự trùng hợp chưa có lời giải trong những lần Hải Phát thay đổi nhân sự cấp cao