Nhạc sĩ Ngô Hồng Quang: Kết nối nhưng không bị lai căng

Nhạc sĩ Ngô Hồng Quang: Kết nối nhưng không bị lai căng

Nhạc sĩ Ngô Hồng Quang: Kết nối nhưng không bị lai căng

Nhạc sĩ Ngô Hồng Quang: Kết nối nhưng không bị lai căng

Ngô Hồng Quang và những thử nghiệm âm nhạc táo bạo

Ngô Hồng Quang và những thử nghiệm âm nhạc táo bạo

Ngô Hồng Quang và đêm nhạc 'Nam Nhi' tại Hà Nội

Ngô Hồng Quang và đêm nhạc 'Nam Nhi' tại Hà Nội

'Khoác áo' đương đại cho nhạc dân tộc

'Khoác áo' đương đại cho nhạc dân tộc

Ngô Hồng Quang thử nghiệm đối thoại Đông -Tây với album 'Nam Nhi'

Ngô Hồng Quang thử nghiệm đối thoại Đông -Tây với album 'Nam Nhi'

Ngô Hồng Quang ra mắt album 'Nam Nhi' đối thoại Quan họ và dàn dây

Ngô Hồng Quang ra mắt album 'Nam Nhi' đối thoại Quan họ và dàn dây

Ngô Hồng Quang thử nghiệm hát quan họ với tứ tấu đàn dây

Ngô Hồng Quang thử nghiệm hát quan họ với tứ tấu đàn dây

Ngô Hồng Quang – nghệ sĩ âm nhạc dân tộc hiện đại

Ngô Hồng Quang – nghệ sĩ âm nhạc dân tộc hiện đại

Nghệ sỹ Ngô Hồng Quang giới thiệu album 'Nam nhi' trên nền ngũ tấu và beat-boxing

Nghệ sỹ Ngô Hồng Quang giới thiệu album 'Nam nhi' trên nền ngũ tấu và beat-boxing