Đặc sắc di sản xứ Đoài

Đặc sắc di sản xứ Đoài

Không được nhiều người biết đến như đình Tây Đằng, đình Chu Quyến hay đình Mông Phụ, thế nhưng khi đặt chân...