Bình Dương tổ chức thăm tặng quà cho 300 người khuyết tật

Bình Dương tổ chức thăm tặng quà cho 300 người khuyết tật

Sở LĐ-TB&XH Bình Dương phối hợp với các thành viên, tổ chức thăm tặng quà cho 300 người khuyết tật tiêu...
Những 'hiệp sĩ' vùng sông nước

Những 'hiệp sĩ' vùng sông nước

Bình Dương bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bình Dương bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bạn đọc ủng hộ gần 60 triệu đồng cho bé Bế Hoàng Nguyên

Bạn đọc ủng hộ gần 60 triệu đồng cho bé Bế Hoàng Nguyên

Lãnh đạo mới tại An Giang, Nghệ An, Đắk Nông

Lãnh đạo mới tại An Giang, Nghệ An, Đắk Nông

Ông Trần Ngọc Bầu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)

Ông Trần Ngọc Bầu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)

Chuyển công tác nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm

Chuyển công tác nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương bị tố hiếp dâm một cô gái vị thành niên

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương bị tố hiếp dâm một cô gái vị thành niên

Chợ Mới trao quyết định điều động cán bộ

Chợ Mới trao quyết định điều động cán bộ