Điều gì đang xảy ra với HA Gia Lai?

Điều gì đang xảy ra với HA Gia Lai?

Một đội bóng có nửa đội hình xuất phát là tuyển thủ và U-23 quốc gia nhưng HA Gia Lai đang đá đâu thua đó.