Triển lãm 'Côn trùng' thăng hoa cùng múa tương tác

Triển lãm 'Côn trùng' thăng hoa cùng múa tương tác

Vun góp tình yêu với Dó

Vun góp tình yêu với Dó

'Góp dó 2': Tình yêu hội họa và niềm đam mê gửi vào giấy dó

'Góp dó 2': Tình yêu hội họa và niềm đam mê gửi vào giấy dó

Triển lãm tranh 'Góp dó 2'

Triển lãm tranh 'Góp dó 2'

Rác thải nhựa, sắt vụn, que than từ cháy rừng Hà Tĩnh hóa... côn trùng

Rác thải nhựa, sắt vụn, que than từ cháy rừng Hà Tĩnh hóa... côn trùng

'Góp Dó': Hạnh ngộ cùng một đam mê

'Góp Dó': Hạnh ngộ cùng một đam mê

Sáng tạo với... 'Côn trùng'

Khi côn trùng 'phá giới hạn' nghệ thuật điêu khắc đương đại