Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhân sự mới Tổng cục Thống kê và 4 tỉnh Yên Bái, Vĩnh Long, Thái Nguyên, TT Huế

Nhân sự mới Tổng cục Thống kê và 4 tỉnh Yên Bái, Vĩnh Long, Thái Nguyên, TT Huế

Yên Bái bổ nhiềm nhiều vị trí lãnh đạo mới

Yên Bái bổ nhiềm nhiều vị trí lãnh đạo mới

Nhân sự mới vừa được bổ nhiệm tại 5 địa phương

Nhân sự mới vừa được bổ nhiệm tại 5 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 6 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 6 địa phương

Yên Bái bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Yên Bái bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bí thư Huyện ủy Văn Yên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin mới nhất vụ 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn chết trong phòng làm việc

Vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn: Không liên quan đến công tác cán bộ