Hậu bão số 3: Những tuyến đường, khu đô thị 'thất thủ' ở Hà Nội

Hậu bão số 3: Những tuyến đường, khu đô thị 'thất thủ' ở Hà Nội

Hà Nội: Mưa lớn khiến nước dâng cao ở nhiều sông

Hà Nội: Mưa lớn khiến nước dâng cao ở nhiều sông

Hà Nội: Đại Lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước

Hà Nội: Đại Lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước

Nước sông Nhuệ dâng cao, phía Tây Hà Nội ngập úng nặng

Nước sông Nhuệ dâng cao, phía Tây Hà Nội ngập úng nặng

Huy động hơn 2.300 người chống ngập lụt ở Hà Nội

Huy động hơn 2.300 người chống ngập lụt ở Hà Nội

Những nơi nào ở Hà Nội có lượng mưa lớn nhất sau bão số 3?

Những nơi nào ở Hà Nội có lượng mưa lớn nhất sau bão số 3?

Cơ bản các điểm ngập úng ở quận, huyện của Hà Nội đã rút hết nước

Cơ bản các điểm ngập úng ở quận, huyện của Hà Nội đã rút hết nước