Nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại Hà Nội

Nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại Hà Nội

Chấn chỉnh công tác lập và quản lý quy hoạch khu vực nông thôn

Chấn chỉnh công tác lập và quản lý quy hoạch khu vực nông thôn

Sớm di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội thành

Sớm di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội thành

Làm rõ trách nhiệm về chất lượng, tiến độ lập quy hoạch

Làm rõ trách nhiệm về chất lượng, tiến độ lập quy hoạch

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành các tiêu chí sớm trở thành quận

Huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành các tiêu chí sớm trở thành quận

Bảo đảm đủ nước sạch cho người dân Thủ đô

Ưu tiên quỹ đất xây trường học trong khu đô thị

Không để tình trạng lãng phí kéo dài

Tạo môi trường sinh hoạt thân thiện cho học sinh

Thêm nguồn lực để xây dựng hạ tầng

Khẩn trương hoàn thành mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho nông thôn

Nâng cao chất lượng thực hiện Luật Thủ đô

Chưa rõ trách nhiệm trước dự án chậm triển khai, khiếu nại kéo dài

Tránh lãng phí nguồn lực đất đai

Thanh tra việc thực hiện hai dự án tại huyện Thanh Trì